Napredne mreže
176,83 milijuna kuna


Ukupna vrijednost
projekta
149,95 milijuna kuna
(85 %)


Bespovratna sredstva
osigurana iz Europskog
fonda
26,86 milijuna kuna
(15 %)


Osigurava HEP ODS

670 rastavnih sklopki
i daljinski upravljivih
sklopnih blokova

ugradit će
se u srednjonaponsku
elektroenergetsku mrežu

449 postojećih
transformatora 10(20)0/0,4 kV

zamijenit će se
energetski učinkovitim
transformatorima

24.000 naprednih
mjernih uređaja

ugradit će se kod
krajnjih korisnika

6.125 sumarnih brojila
ugradit će se u
transformatorske
stanice 10(20)0/0,4 kV

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

24.05.2018. - 31.12.2022.